kolportaż ulotek warszawa

2021-03-05

Dedykowany kolportaż ulotek w stolicy

Kolportaż ulotek w Warszawie, jak również w innych polskich miastach odbywa się w ściśle wyznaczonych do tego sektorach.


Baza z adresami

Właściwy kolportaż ulotek warszawa http://post-serwis.pl/zasieg/mazowieckie/ przez specjalistów z odpowiednich firm odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób określa klient, który na podstawie bazy dostarczonej przez kolportera, może sam stworzyć mapę, gdzie ulotki powinny zostać rozniesione. Drugi sposób to stworzenie mapy przez samego kolportera na podstawie swojej bazy, który musi zostać poddany aprobacie firmie zlecającej.