2021-03-05

Rozwód i podział majątku w praktyce

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego para ustawowo zaczyna posiadać małżeńską własność majątkową, którą zarządzają we wspólnym gospodarstwie domowym. W chwili rozwodu należy jednak wszystkie wspólnie zgromadzone dobra podzielić. Jak się to odbywa?


Adwokat Wrocław http://adwokat-podgorski.pl/ : podział w trakcie czy po rozwodzie?

Istnieją dwie możliwości dzielenia majątku – można to zrobić podczas trwającego procesu rozwodowego, można to zrobić również po orzeczeniu przez sąd rozwodu. Najlepiej z tą sprawą skierować się do odpowiedniego, doświadczonego adwokata z Wrocławia, który bezstresowo i kompleksowo przeprowadzi cię przez tę całą niełatwą sytuację. Otóż, adwokat wrocław przypomina zawsze małżonkom, że o podziale każdorazowo decyduje sąd – również o wartości, a także we wszelkich sporach to on jest instytucją wyceniającą dane dobro wspólne. W przypadku rozwodu i posiadania wspólnego majątku jest on dzielony na dwie części, po połowie dla każdego.


Adwokat Wrocław: możliwy wcześniejszy podział

Podział majątku możliwy jest do przeprowadzenia wcześniej, jednak nie może ów proces wpłynąć na znaczące przeciągnięcie się całego procesu.