sprzątanie firm warszawa

2020-07-26

Sprzątanie firm w Warszawie, a droga menadżerska

W wielu przypadkach kobieta patrzy do góry, widzi mężczyznę, a wokół niego nie ma żadnych kobiet, ewentualnie asystentki. Często się mówi, że w Polsce nie ma kobiet na najwyższych stanowiskach, dlatego że one same nie mają takich ambicji.


Sprzątanie firm Warszawa http://uslugi-sprzatanie.pl/sprzatanie-biur-warszawa/, a młode menadżerki

Moim zdaniem to nie jest kwestia potencjału, wykształcenia, kompetencji czy ambicji. To jest kwestia świadomości tego, że nie chcę być osobą postępującą według obcych wzorców, bo gdybym tak postępowała, to nie szanowałabym siebie w nakierowaniu na sprzątanie firm w Warszawie.


Te wzorce nie muszą być złe, ale wystarczy, że są mi obce. Przejście na wyższe stanowisko jest kluczowym momentem na powrócenie do samej siebie, na odnalezienie sposobów działania, z którymi się utożsamiam i które jednocześnie dadzą mi realny wpływ w męskim świecie. Tu potrzebne jest świadome wsparcie przez liderki kobiet, które są na początku swojej drogi menedżerskiej.


Liderki muszą dać się poznać. Będą dla kogoś wzorem tylko wtedy, gdy inne kobiety zobaczą, jakie one przeszły ścieżki, że też miały po drodze wątpliwości. W korporacjach nadal spotyka się kobiety, które uważają, że jeśli im się udało, to nie muszą zapewniać dodatkowego wsparcia dla innych pracownic. Myślenie typu: jeśli jest dobra, to sobie poradzi, tak jak ja sobie poradziłam. Ja nie miałam żadnego wzorca, żadnej mentorki i dałam radę jest myśleniem stricte indywidualistycznym, w którym udzielenie wsparcia oznacza, że wspieramy słabszych, którzy być może na to nie zasługują, jeżeli wskazuje się na sprzątanie firm w Warszawie.


Moim zdaniem takie zachowanie nie przystoi liderkom XXI wieku. Uważam, że obowiązkiem liderek jest dzielenie się swoim doświadczeniem z młodymi menedżerkami, wspieranie ich w trudnych momentach i pokazywanie im, że można zajmować wysokie stanowisko i być szczęśliwą. Mężczyźni nie muszą wykonywać takiej pracy wspierającej, ponieważ mają wystarczająco dużo wzorców. Istotna jest też droga, którą obie płcie muszą pokonać. Kobieta ma wiele powodów do zrezygnowania ze ścieżki wzrostu. Natomiast dla mężczyzny kroczenie nią jest naturalne i musiałoby się stać coś naprawdę złego, żeby tego zaniechał w nakierowaniu na sprzątanie firm w Warszawie.


Jednym z powodów zejścia ze ścieżki może być brak wzorca, drugim fakt, że kobieta nie mogłaby być sobą, aby po niej kroczyć, trzecim ciągłe poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Co jeszcze może sprawić, że kobieta zrezygnuje z rozwijania kariery?